GALERIJA

Brīvdabas

dabas galerija001.jpg

Solo Exhibition

Izstāde tiešsaistē

2. aprīlis - 2. maijs, 2021

Online exhibition

April 2 - May 2, 2021

 
127836778_5330775800281215_5601351135910

Projekts Brīvdabas Galerija

Ierobežojumu laikmetā mēs nevaram pulcēties un kopīgi uzturēties slēgtās telpās. Baltu galeriju dzīves pieredze klātienē ir nedaudz piemirsta, vīna glāžu skandināšana izstāžu atklāšanās un piekārto mākslas darbu apskate tā pat. Kā būtu, ja mēs galerijas pieredzi ieliktu dabā un spētu tā, it kā pastaigājoties, pēkšņi atklāt vēl neredzētus objektus.

Brīvdabas Galerija ir virtuāla pastaiga un atklājumi – dažādi objekti un rotas tverti fotogrāfijā, atspoguļojot galerijas situāciju dabā.

Projekta ideja radās, meklējot iespēju veidot kopīgu izstādi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Metāla dizaina apakšnozares pasniedzējiem, absolventiem un studentiem, ņemot vērā visus valstī esošos ierobežojumus.

Air Pressure
Alise Talberga 'All the Small Things' 2019
Alise Talberga 'All the Small Things' 2019

Šis darbs runā par pieredzes relativitāti. Tas radīts kā autores atmiņu pārskats attiecībā uz mūžībā aizgājušu ģimenes locekli. Izolējot sevi un provocējot piekļuvi nejaušām atmiņām, taisna misiņa stieple tika izliekta viļņotā līknē; kā pulss apziņā, kas saglabā reiz bijušu eksistenci.

Aleksandra Frederika-Krastiņa, 'RIGA GOLD' 2020
Aleksandra Frederika-Krastiņa, 'RIGA GOLD' 2020

Kolekcija “RIGA GOLD” (2020) sākotnēji veidota, kā komerciāls projekts. Zivju tēls balstās uz nostaļģiju un sentimentālām atmiņām par tradicionālo delikatesi – šprotēm. Reālistiskās zivis tika veidotas liešanas tehnikā, noņemot formu no īstas zivs. Brīvdabas galerijas ietvaros zivis atgriežas jūrā un atdzimst jaunā, mūžīgā formā. Veltījums manam vectēvam Arnoldam Krastiņam, kas aizgāja mūžībā Latvijas krastā.

Rasma Pušpure 'Podium', 2021
Rasma Pušpure 'Podium', 2021

Kad organizējot izstādes domājam par podestiem, vitrīnām, eksponēšanas iespējām, varbūt uztveram visu pārāk nopietni? Šis projekts ir spēle ar apkārt esošajiem objektiem, cilvēka un dabas radītiem, kas kalpo par ietvaru autores darbu eksponēšanai. Apzināti izvēlēts eksponēt autores zīmola paraugu gredzenus. Analizēt apkārtējo vidi, tās kontekstu un balansu saistībā ar rotu ir galvenā autores motivācija šajā projektā.

Alise Talberga 'All the Small Things' 2019
Alise Talberga 'All the Small Things' 2019

Šis darbs runā par pieredzes relativitāti. Tas radīts kā autores atmiņu pārskats attiecībā uz mūžībā aizgājušu ģimenes locekli. Izolējot sevi un provocējot piekļuvi nejaušām atmiņām, taisna misiņa stieple tika izliekta viļņotā līknē; kā pulss apziņā, kas saglabā reiz bijušu eksistenci.

1/15